Avrupa Birliği reform beklentisi

YAKLAŞIK dört yıl aradan sonra 15 Mart’ta Brüksel’de toplanacak olan Ortaklık Konseyi’ne ilişkin Avrupa Birliği ortak tutum belgesinde, “AB, aday ülke ve birçok alanda önemli ortak olan Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi bir kez daha teyit eder” vurgusuna yer veriliyor.

AB’nin Türkiye’den en önemli beklentisini ise Ankara’nın üyelik sürecine bağlılığına yönelik açıklamalarını gerekli önlem ve reformlarla hayata geçirmesi oluşturuyor. Belli alanlarda eleştiri düzeyi yüksek olan belgede öne çıkan mesajlar şunlar:

REFORMLAR: AB, reformlar konusundaki taahhütlerin uygulanmasına yönelik kararlı, somut adımlar atılmasını ve AB ile Avrupa Konseyi standartlarına uygun net sonuçlar elde edilmesini bekliyor.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ: İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne tam saygının siyasi kriterlerin ana parçalarından olduğunun altı çizilerek, bu alanlar, yargının bağımsızlığı ve temel özgürlükler üzerinde olumsuz etkisi olan önlemlerden vazgeçilmesi talep ediliyor.

GÖÇ: Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapma ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki önemli çabaları güçlü şekilde övülüyor. AB ile Türkiye arasında mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının uygulanmaya devam edilmesinin her iki tarafın da çıkarına olduğunun altı çiziliyor.

EKONOMİ: İki taraf arasındaki güçlü ekonomik bağlara dikkat çekilerek Türk ekonomisinin 2018’de karşılaştığı sınamaların farkında olunduğu vurgulanıyor. İstikrarlı ekonomik ve parasal koşulların yaratılması için atılması gereken adımlar olduğu belirtiliyor. Özellikle fiyat belirleme konusu başta olmak üzere Türkiye’de pazar ekonomisinin iyi işleyişine yönelik artan endişeler olduğuna dikkat çekiliyor.