Hacizli Tapu Satılır Mı? Hacizli Ev Satılır Mı? Nasıl Satılır ? Hacizli Tarla Satırlı Mı ? hacizin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Taşınmaza ( gayrimenkul ) haciz şerhi konulduysa yani haciz şerhi ile hacizliyse bu gayrimenkulün satışı uygundur , yapılabilir.

Böyle durumlarda iki tarafında konu hakkında yeterli bilgi sahibi olması işleri hızlandırır.

Hacizli Tapu Nedir ? Haciz , alacaklının borçludan borcunu alamamasından doğan yasal bir işlemdir. Alacaklı , icra müdürlüğüne konu ile ilgili dilekçe vererek haciz işlemini başlatır.

Hacizli Ev Satılır Mı?

Eğer borçlu ona verilen süre içerisinde borcunu ödeyemezse , mallarına haciz konur.

Taşınmaz malı ya da malları var ise tapularına haciz konur ve hacizli tapu olmuş olur. Hacizli tapu satılır mı? Bu durum hacizin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Taşınmaza ( gayrimenkul ) haciz şerhi konulduysa yani haciz şerhi ile hacizliyse bu gayrimenkulün satışı uygundur , yapılabilir.

Böyle durumlarda iki tarafında konu hakkında yeterli bilgi sahibi olması işleri hızlandırır. Fakat haciz , Kamu Haciziyse satış yapılamaz.

Yani hacizli gayrimenkul , Kamu tarafından hacizlenmişse satışı mümkün değildir. Tabi ki ilerde bu hacizin kalkması durumunda gayrimenkulün satışına devam edilebilir.