Paylı mülkiyette, hissedarlardan biri gayrimenkul üzerindeki payının tamamını ya da bir bölümünü satmak isteyebilir.

Satılmak istenen gayrimenkulü diğer paydaşların öncelikli alım hakkı vardır.

Hisseli gayrimenkul satışında tanınan bu önalım iznine de şufa hakkı denir.

Şufa hakkında gayrimenkulün niteliğinin önemi yoktur. Söz konusu gayrimenkul arsa, konut ya da başka bir türde olabilir. Önemli olan hisseli mülkiyetin söz konusu olmasıdır.

Şufa hakkında gayrimenkulün niteliğinin önemi yoktur.

Söz konusu gayrimenkul arsa, konut ya da başka bir türde olabilir. Önemli olan hisseli mülkiyetin söz konusu olmasıdır.