Ekspertiz Nedir ? Emlak ve Gayrimenkulün Hangi Özellikleri Ekspertiz Raporunda Yer Alır?

Ekspertiz
Bir uzman (eksper) tarafından gayrimenkul ile ilgili değerin belirlenmesi işlemi “ekspertiz” olarak tanımlanıyor. Gayrimenkul sektöründe bir taşınmaz ile ilgili ekspertiz işlemleri belirli kurallar çerçevesinde gayrimenkul değerleme işlemini kapsıyor.

Ekspertizde 4 yöntem

Gayrimenkul değerlemesi dört ayrı yöntemle gerçekleştiriliyor: Maliyet, emsal, geliştirme ve finansal yöntem. Dört yöntemin de farklı metotları bulunuyor. Örneğin, maliyet yönteminde bir alıcının gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden daha fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılarak gayrimenkul için değer belirleniyor. Emsal yönteminde ise, söz konusu gayrimenkul için benzer ve satışı gerçekleşmiş bir başka gayrimenkul emsal alınarak işlem yapılırken, geliştirme yönteminde ise değerlemesi yapılacak gayrimenkulün farklı bir amaçla kullanılması halinde kazanacağı değer hesaplanarak ilerleniyor. Finansal yöntemde ise gayrimenkulün belirli bir zaman diliminde elde edeceği değer üzerinden ekspertiz işlemi yapılıyor.