Marketler poşet parasını 1 ay içinde ödeyecek

Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikle marketler, paralı hale getirilen poşetlerle ilgili beyannameyi, elektronik ortamda verecekler.

Beyannameler, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından aylık, diğer mükellefler tarafından ise yıllık olarak verilecek.

Marketler, geri kazanım katılım payı beyannamelerini, plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24’üncü günü vergi dairesine elektronik olarak gönderecekler.

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları geri kazanım katılım payı beyannamesi vermeyecek. 
Elektronik ortamda gönderilen beyannameler, sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecek. Tahakkuk eden katılım payı beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenecek.

Zamanında ödenmeyen katılım payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edilecek. Öngörülen süreden sonra verilen beyannamelerde de gecikilen süre için faiz tahakkuk ettirilecek.