SPK’nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi

MKK ve Merkezi Takas Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda değişiklik yapıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Merkezi Takas Kuruluşları’nın Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikleriyle MKK ve Merkez Takas Kuruluşlarının Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartları düzenleyen yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının değil en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olması gerektiği düzenlemesi getirildi.

Yönetmelikte, yönetim kurulu üyelerinin, yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekliliği korunurken, bu üyelerin en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olmasının zorunlu olduğu değişikliğine gidildi.

Yönetmeliğin önceki halinde yönetim kurulu üyelerinin tamamının yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi alanında en az on yıl deneyim sahibi olmaları gerekiyordu.

Yine bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de Yönetim Kurulu üyelerinin “en az yarıdan bir fazlasının” işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi alanında en az on yıl deneyim sahibi olmaları zorunludur ifadesi kullanıldı.

Yönetmeliğin ilgili maddesinin önceki halinde yönetim kurulu üyelerinin tamamı için bu şartlar aranıyordu.