İmar Affı Başvuru Süresi

İmar ve iskan belgesi bulunmayan 13 milyon konut sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğ ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. İmar affı için başvurular 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle başladı.

İmar Barışı ile ruhsatsız ve kaçak yapıların kayıt altına alınacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı’ndan yararlanmak isteyenlerin başvurularıyla elde edilecek gelirin, kentsel dönüşüm için kullanılacağını da belirtmişti.

İmar affı için başvurular başladı

İmar affı için alınması gereken Yapı Kayıt Belgesi başvuruları 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı’nda 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi’ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabileceklerini ve sürenin 31 Ekim’de sona ereceğini açıkladı.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne kadar?

31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapılar için vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuru sonrasında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek. İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı kayıt belgesi bedeli ise arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticari yapılarda yüzde 5’i olacak. Müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılabilecek. Yapı kayıt belgesi bedelinin ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılması gerekecek.

İmar affı ya da diğer adıyla İmar Barışı, ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsıyor.

Yapının iskanı yoksa ne yapılacak?

Yapının iskansız olması durumunda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulması gerekiyor. Hak sahiplerinden biri Yapı Kayıt Belgesi’ne başvuracak ve çıkan bedelin tamamını ödeyecek. Bu bedel malikler arasında eşit şekilde paylaştırılacak.