İYİ Parti Foça İlçe Bşk. Yasemin Görgeç Lozan Mübadilleri Vakfı Yemeğine Katıldı
İYİ Parti Foça İlçe Bşk. Yasemin Görgeç Lozan Mübadilleri Vakfı Yemeğine Katıldı

Lozan Mübadilleri vakfı ege bölge temsilciliğinde; Berkant Atılgan önderliğinde koro çalışmaları yapan koristler ve Leyla Işık Önderliğindeki dans öğrencilerinin buluştuğu bir organizasyon yapıldı.

Kısaca Mübadele

1912-1922 yılları arasındaki savaşlar nedeniyle Balkanlar’da, Ege Adalarında ve Anadolu’da büyük acılar yaşandı. Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce Müslüman savaşta yenik düşen Osmanlı ordusunun peşi sıra korku ve panik içinde doğdukları toprakları terk ederek Anadolu ‘ya sığındı.

Lozan Barış Konferansı toplandığında öncelikle sığınmacılar ve esirler konusu ele alındı. İngiltere temsilcisi Lord Curzon’un teklifi ve Milletler Cemiyeti görevlisi Nansen’in raporu doğrultusunda; Yunanistan’da yerleşik Müslümanlarla Türkiye’de yerleşik Rum Ortodoksların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandı.

Bu sözleşme uyarınca; İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki müslümanlar hariç Yunanistan’da yerleşik bütün Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de yerleşik bütün Rum Ortodokslar Yunanistan’a gönderildi.

ZORUNLU GÖÇÜ içeren bu sözleşme ile iki milyon civarında insan yurtlarından kopartılarak, yeni yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur edildi.

Tarihimizdeki bu kitlesel ve zorunlu göçe kısaca mübadele, bu insanlara da mübadil deniyor.

Mübadiller ve sonraki kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla düzenli yemek ve toplantılar düzenlemekte ve Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermektedirler.