Noterler hukuk sistemini işler kılıyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Noterler topyekûn bir hukuk sisteminin daha güvenli ve işlevsel kılınmasına katkıda bulunuyor. Noterler, aynı zamanda ilgililerin işlemler sebebiyle muhatap oldukları vergilerin, ödenip ödenmediğinin sorgulanması ve bu vergiler ödenmeden işlem yapmaktan kaçınması nedeniyle devletimiz adına “otokontrol” ve “tahsilat” görevlerini de üstleniyor” diye konuştu.

Noterlik Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 47. yıl dönümünü olan “Noterler Günü” hukuk camiası ve noterler tarafından kutlandı. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlerin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek bu mesleğin binlerce yıldır be nedenle var olduğunu söyledi.

Türkiye’nin her noktasında bulunan 1931 noterlikte yaklaşık 1700 noter ve 7000’e yakın noterlik personeli ile görev yaptıklarını belirten Dursun Cin, şunları söyledi:

Noterler en yararlı vergi mükellefi

“Noterler hukuki işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor, topyekûn bir hukuk sisteminin daha güvenli ve işlevsel kılınmasına katkıda bulunuyor. Biz noterler, aynı zamanda ilgililerin işlemler sebebiyle muhatap oldukları vergilerin, ödenip ödenmediğinin sorgulanması ve bu vergiler ödenmeden işlem yapmaktan kaçınması nedeniyle devletimiz adına “otokontrol” ve “tahsilat” görevlerini de üstleniyoruz.

Öte yandan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan vergi ödeyen mükellefler listelerinde, ödenen ortalama vergi istatistiklerine bakıldığında, noterler olarak gerçek kazançları üzerinden beyan edilen ve ödenen gelir vergisi ortalaması bakımından ve hazineye yaptıkları katkı itibarıyla en yararlı vergi mükellef grupları arasında sayılmaktayız.”

Ticari hayata hareket getirildi.

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla, özellikle hafta sonlarında ticari hayata hareket getirildiğini söyleyen Dursun Cin, “Piyasaların, dolayısıyla ekonominin canlanması, hafta içinde noterliğe gelemeyecek durumda olan çalışanların işlemlerinin de mesai günleri haricinde yapılabilecek hale getirilmesi amaçlanmıştır.Nöbetçi noterlikle birlikte eşzamanlı olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatacak, hukuki güvenliği üst seviyeye çıkaracak diğer önemli bir uygulamayı da hayata geçirdik.

Dışişleri Bakanlığımız ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol uyarınca yurtdışındaki konsolosluklarımızda hazırlanan noterlik işlem belgelerinin ülkemizde herhangi bir noterlikte örneğinin çıkarılması ve ilgiliye verilebilmesi sağlanmış oldu.

Bu sayede yurtdışında yaşayan yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın ülkemiz ile ticari, sosyal ve hukuk alanında yürüttükleri iş ve işlemlere kolaylık getirilmiş, aynı zamanda işlem güvenliği de en üst düzeyde sağlanarak, yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’deki hukuki güvenlikleri koruma altına alınmış oldu” diye konuştu.

Taşınmazların devri için görüşüyoruz

Öte yandan, Adalet Bakanlığı ile çok yakın çalışarak Yargı Reformu kapsamında noterlere verilecek bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin devrinin de planlandığını açıklayan Cin şunları söyledi:

“Noterler her zaman önleyici yargının ve hukuk güvenliğinin hizmetinde olmuştur. Noterler çekişmesiz yargı işlemlerinde, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ve ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır. Aslına bakarsanız tüm gelişmiş ülkelerdeki hukuk sistemleri bu alanda noterlerine çok önemli işlem yetkileri vermiştir.

Bu kapsamda taşınmazlara ilişkin devir işlemleri de dahil olmak üzere yargı yükünü hafifletecek çekişmesiz işlerin Avrupa ve bir çok Dünya ülkesinde olduğu gibi noterliklerimizde yapılmasını sağlamak amacıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Tüm paydaşların mutlu olacağı bir sistem çerçevesinde çekişmesiz yargı ve devir işlemlerinin noterler kanalıyla yürütülmesi en önemli amacımızdır.”