Zeybekci'den belgeli yanıt
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İYİ Parti'nin itirazı üzerine, istifaettiğine ilişkin belge yayınladı. Belgede, Zeybekci'nin görevinden 30 Kasım 2018 tarihinde istifa ettiği görülüyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi itirazsüresinin bitmesine çok kısa bir süre kala İYİ Parti’den herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı tarafından, Yüksek Seçim Kurulu’na bir itiraz dilekçesi sunuldu.

Dilekçede AK Parti İzmir büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin hâlen “Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili” olarak görev yaptığı, maaşını almaya devam ettiği ve kamu personeli olduğu için belediye başkanlığına aday olamayacağı ifade edildi.

İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, ilgili yasaya atıfta bulunarak Zeybekci’nin adaylık başvurusunun iptal edilmesini istedi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı kadroları içinde Cumhurbaşkanlığı Politik Kurulları (9 adet) bulunmaktadır. Bu kurullar 1 No’lu KHK ile tanımlanmış, görev ve yetkileri 4. Kısım madde 22’de belirtilmiştir.

En az üç üyeden oluşan bu kurullar Cumhurbaşkanlığınca atanır ve kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.

Bu kurullar kamu görevi yapmakta olduğu ve bu kurullara atanan kişiler de kamu görevlisi statüsünde olduğu bilinmektedir.

2972 sayılı Mahalli İdareler seçimi hakkında kanunun 17. Maddesinde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olmayan kamu görevlilerinin hangileri olduğu ayrıntılı biçimde düzenlendiği hâlde, istifaları zorunlu bulunan kamu görevlilerinin kimler olduğu hususunda düzenleme bulunmadığından atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekilleri seçimi kanunun 18. Maddesi uygulanması gerekmektedir.

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 18. Maddesi “…Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,… Genel ve ara seçimlerin başlangıcından 1 ay önce YSK kararının ilanından başlayarak 7 gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler…” Hükmüne göre; bu kişilerin 31 Mart seçimleri için geçerli olan, “Kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar istifa etme zorunluluğuna” uymaları gerekmektedir.

İşbu itirazımıza konu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat ZEYBEKCİ’nin de; “Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili” olarak görev yaptığı bilindiğine göre; 1 Aralık 2018 tarihine kadar bu görevinden istifa etmemiş olduğu ve 1 Aralık 2018’den bu yana kendisine hâlen maaş olarak ödeme yapılmakta olduğu hususları nazarı dikkate alınarak; adaylık başvurusuna yasal süresi içerisinde itiraz ediyor, adaylık başvurusunun reddedilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.

Zeybekci’den belgeli yanıt

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İYİ Parti’nin itirazı üzerine, istifaettiğine ilişkin belge yayınladı. Belgede, Zeybekci’nin görevinden 30 Kasım 2018 tarihinde istifa ettiği görülüyor.