Aktif Yeşil Alan

  Aktif Yeşil Alan, Parklar, bahçeler, çocuk oyun alanları, botanik bahçeler, korular, piknik alanları, hayvanat bahçeleri bir şehrin aktif yeşil alanlarıdır.

  Aktif yeşil alanlar ortak faydaya açık olmalı

  Bir alanı “aktif yeşil alan” yapan özellikleri çevresel yönünün yanı sıra insanlar tarafından sürekli olarak kullanılır durumda bulunmasıdır. Aktif yeşil alanların bir diğer belirleyici niteliği ise, toplumun ortak olarak yararlanmasına tahsis edilmiş olmaları olarak biliyor.

  Aktif yeşil alanların şehirdeki ağırlığı

  Şehir planlaması ve toplumsal fayda başta olmak üzere pek çok nedenden dolayı aktif yeşil alanların sayısı ne kadar artırılmaya çalışılsa da, bina yapımları ve inşaat projeleri ile birlikte sayıları azalma göstermektedir.

  İnsanların şehrin kalabalığından sıkılıp doğaya döndüğü yaşam tarzının hâkim olduğu bugünlerde oldukça önem kazanan alanlardır. Çocukların oyun oynayabileceği, dinlenmek ve yeşille bütünleşmek ya da evcil hayvanlarını gezdirmek için çoğu kişinin kaçış noktalarıdır yeşil alanlar.

  Aktif yeşil alanlar 2’ye ayrılıyor

  Aktif yeşil alanlar; kamuya ait olanlar ve özel mülkiyette bulunanlar şeklinde iki ayrı bölümde değerlendirilir.

  Kamuya ait yeşil alanlar:

  • Deniz, göl, akarsu, baraj, kumsal, havuz gibi alanların çevresinde yer alan açık alanlardır.
  • Ormanlar
  • Korular
  • Parklar
  • Çayırlıklar
  • Şehir bahçeleri, botanik bahçeler, hayvanat bahçeleri
  • Mezarlık ve şehitlikler
  • Sergi parkları ve lunapark alanları
  • Okul bahçeleri, çocuk bahçeleri, spor alanları
  • Kamuya ait binaların bahçeleri
  • Açık hava tiyatro alanları

  Özel mülkiyete ait yeşil alanlar:

  • Konut bahçeleri
  • Özel koru alanları
  • Tarımsal alanlar
  • Kulüp, kafe gibi özel kuruluşların bahçeleri
  • Fabrika, iş yeri bahçeleri
  • Askeriyeye ait yeşil alanlar
  Google News