Apostil

  Apostil , Yabancı bir ülke tarafından geçerli olarak kabul edilebilmesi için bir evrakın gerçek olduğunu belgelendirir.

  Bir resmi daire tarafından ilgili 1961 yılında Lahey uluslararası sözleşmesinin şartları dâhilinde resmileştirilen şartlar altında konulan bir mühür ve tasdike apostille denir.

  Apostille aslında “Bu belge geldiği ülkede usulüne uygun onay kurumlarınca onaylanmıştır” ifadesinin resmi yoludur. Apostil onayı ücretsizdir. Fakat bu apostil belgesi başvurusu yapılacak ülke diline tercüme edilmesi gerekir

  Bir apostille mührü neleri içerir?

  • Belgenin düzenlendiği ülke
  • Belgeyi imzalayanın adı
  • Belgeyi imzalayanın sıfatı
  • İmzasız belgelerin durumunda mührü koyan makamın adı
  • Belgelendirmenin yapıldığı yer
  • Belgelendirme tarihi
  • Belgeyi düzenleyen Makam
  • Belgenin numarası
  • Belgeyi tanzim eden Makamın mührü
  • Belgeyi tanzim eden Makamın imzası

   Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar hangileridir?

  • Valilikler, kaymakamlıklar, ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları.
  • Adli belgelerde, Ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.
  Google News