Cumhuriyet Altın

  Cumhuriyet Altınları, Cumhuriyet Altını Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

  Kaç çeşit Cumhuriyet Altını vardır?

  Cumhuriyet altınları, sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, beşlik, ikibuçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşitten toplam 10 farklı çap ve ağırlıkta üretilmektedir.

  Cumhuriyet Altınlarının ayarı ve ağırlıkları nelerdir?

  Cumhuriyet Altınlarının tümü 22 ayardır. Birlik Sikke Altın 7,216 gram, birlik Ziynet Altını 7,016 gramdır. Sikke ve Ziynet altınların ağırlıkları buna göre belirlenir.

  Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları arasında ne fark vardır?

  Cumhuriyet altın sikkeleri, Cumhuriyet ziynet altınlarına göre çapları daha küçük, kalınlığı ve ağırlıkları daha fazladır.

  Cumhuriyet Sikke Altınlarının bir yüzünde “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi ve altına Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin basılış tarihi Cumhuriyetin hangi yıldönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade eden rakam bulunur.

  Diğer tarafında ise “Hakimiyet Milletindir” ibaresi, Atatürk’ün resmi ve resmin altında “Ankara” ibaresi bulunur. Kenarlarındaki tırtılı düzdür.

  Cumhuriyet Ziynet Altınlarının bir yüzünde kaligrafik yazı ile “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi ile basıldığı tarih, diğer yüzünde ise Ortasında Atatürk’ün resmi ve kenar süslemesi yıldızlarla ve yıldızların etrafı da kenarlarına kadar nakış ile süslenmiştir. Kenarı eğik tırtıllıdır.

  Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

  Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

  Altın miktar ve adedi
  Altın miktar ve adedi

  Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

  Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

  Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

  Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

  Darphane’nin Cumhuriyet altını satışı var mıdır?

  Darphane’nin Cumhuriyet altın satışı yoktur. Sipariş sahibi külçe altınını Darphaneye teslim eder ve karşılığında istediği Cumhuriyet altını çeşidini belirtir ve Darphane de talep edilen bu cumhuriyet altınlarını üretir.

  Altın fiyatları üzerinde Darphane’nin belirleyici bir etkisi var mıdır?

  Darphane, altın alım satımı yapmaz, dolayısıyla arz ve talebi etkilemediği için altın fiyatlarının belirlenmesinde bir etkisi yoktur.

  Darphane, Cumhuriyet altını üretimi için hangi altınları kabul etmektedir?

  Darphane, Cumhuriyet altını üretiminde Borsa İstanbul Rafineri Listesinde yer alan rafinerilerde üretilmiş 995/1000 saflıkta 24 ayar standart külçe altınları kabul etmektedir.

  Cumhuriyet Altını siparişi nasıl verilir?

  Her gün mesai saati içerisinde belgeli standart külçe altınların kimlik beyanıyla Darphane’ye emanet makbuzu karşılığında teslim edilmesi ve her bir külçe için bir çeşit olacak şekilde Cumhuriyet altını talebi bildirilmesi ile sipariş verilmiş olur.

  Bir adet külçe altından kaç adet Cumhuriyet Altını üretilir?

  Bir adet 24 ayar külçe altın karşılığından üretilecek Cumhuriyet Altını adedi talep edilen Cumhuriyet Altını çeşidine göre değişmekte olup, miktarları aşağıda belirtilmiştir.

  Altın miktar ve adedi
  Altın miktar ve adedi

  Darphane kimlere Cumhuriyet altını üretmektedir?

  Darphane, külçe altın getiren ve kimlik bilgilerini veren gerçek ya da tüzel kişilere ayırım yapmaksızın Cumhuriyet altını üretir.

  Google News