Etik

  Günümüzde, özellikle son yıllarda, hem çeşitli bilgi alanlarında hem de günlük yaşamın içinde sıkça etikten söz edildiği görülmektedir.

  Öyle ki etik sözcüğü, araştırma ve uygulama olarak çoğu etkinliğimizde ve yaşama dünyamızın hemen her alanında çok yaygın olarak kullanılan bir sözcük olmuştur bugün.

  Oysa yaklaşık otuz veya kırk yıl önce bu sözcük, ne felsefeciler arasında, ne diğer bilgi alanlarında, ne de günlük yaşamda bu denli yaygın değildi.

  ETİK SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ VE ANLAMI

  Etik sözcüğü köken olarak eski Yunanca bir sözcük olan ἦθος (ethos) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökeninde ἠθικά (ethika) sözcüğü vardır.

  Buradaki ἠθικά (ethika) sözcüğü, ethos ἦθος (ethos) sözcüğünün çoğulu olan “ἤθη (ethe)’ye ilişkin konular” anlamına gelmektedir. Ethos’un çoğulu olan ἤθη (ethe), en eski anlamıyla söylenirse, “canlı bir varlığın ‘mekân’ı, ‘hep gittiği, sığındığı yer’ anlamına” gelmektedir (Kuçuradi, 1997).

  İlk anlamıyla “bir canlının barındığı, sığındığı yer, ortam” anlamına gelen ἤθη’nin (ethe) tekili olarak ethos sözcüğü de karakter, huy demektir.

  Kökeninde bu anlamı taşıyan ‘etik’ sözcüğünün, daha sonra Batı dillerinde bir bilgi alanının, bir felsefe disiplininin adı olması, tekil olarak kullanılan ethos sözcüğündeki “karakter” anlamına dayanmaktadır.

  Kökenindeki anlamı bakımından “karakter” veya “huy” demek olan ‘etik’ sözcüğü aslında kişiye bağlı, kişiyle ilgili
  bir durumu, ona özgü olan bir yanı ifade etmektedir.

  Bununla birlikte ethos’un çoğulu olan ethe’nin (ἤθη), “gelenek, görenek” anlamına da geldiği, “belli bir grubun, bir topluluğun yaşama biçimini” de ifade etmektedir.

  Google News