KYK

  KYK , Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ‘ne denir. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı. 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için
  yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle
  milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin
  yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.

  KYK ;

  • 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi,
  • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs,
  • vermektedir.

  Kurumun organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

  Genel Kurul; Kurumun üst karar organıdır. Kurumun ilgili olduğu Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı icra, Genel Müdürlüğe karşı karar, Genel Müdürlük ise Kurumun yürütme organıdır.

  Kurum, merkez teşkilatı ile 81 İl Müdürlükleri ve bu İl Müdürlüklerine bağlı yurt müdürlüklerinden oluşmaktadır.

  Google News