Muhtar Tapusu

  Muhtar Tapusu Nedir ? Neden Önemlidir ? Taşınmaz malların mülkiyet hakkının kime ait olduğu tapu belgeleri ile açıklanıyor.

  Ancak bazı taşınmaz mallar için muhtar tapusu düzenleniyor. Peki, muhtar tapusu nedir? Muhtar tapusu nasıl olur?

  Muhtar tapusu nedir?

  Taşınmaz malların mülkiyet hakkının kime ait olduğu tapu belgeleri ile açıklanıyor. Kadastro görmüş ve tapuya kayıtlı taşınmaz mal alım satım işlemleri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Ancak, kadastro görmemiş gayrimenkullerin devri tapuda yapılamıyor.

  Bu nedenle bu yerlerde taşınmaz alım satım işlemleri muhtarlıkta gerçekleşiyor. Kadastro görmeyen yerlerde muhtar satış sözleşmesi olarak da bilinen muhtar tapusu düzenleniyor.

  Muhtar huzurunda yapılan bu sözleşmeye mührün basılması durumunda; sözleşme muhtar satış senedi niteliği kazanıyor.

  Muhtar tapusu geçerlilik süresi..

  Kadastro Kanunu

  Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre:

  Madde 12 – 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.

  Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

  Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

  Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz.

  Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar.

  Google News