Samsung Electronics

  Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor.

  Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor.

  Samsung, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uymayı ve tüm çalışanlarına katı bir küresel iş etiği kuralları uygulamayı taahhüt eder. Etik yönetimin yalnızca küresel ticaret ortamındaki hızlı değişimlere yanıt vermek için bir araç değil. Aynı zamanda müşteriler, paydaşlar, çalışanlar, iş ortakları ve yerel toplumlar da dahil olmak üzere; çeşitli paydaşlarla güven inşa etmeye yönelik bir araç olduğuna inanmaktadır.

  Dünyanın en etik şirketlerinden biri olmayı hedefleyen Samsung, adil ve şeffaf kurumsal yönetimi uygularken, çalışanlarını eğitmeye ve izleme sistemlerinden faydalanmaya devam ediyor.

  Samsung, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uymayı ve tüm çalışanlarına kati bir küresel davranış kuralları uygulamayı taahhüt eder.

  Etik yönetimin yalnızca küresel ticaret ortamındaki hızlı değişimlere yanıt vermek için bir araç değil, aynı zamanda müşteriler, paydaşlar, çalışanlar, iş ortakları ve yerel toplumlar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla güven inşa etmeye yönelik bir araç olduğuna inanmaktadır.

  Dünyanın en etik şirketlerinden biri olmayı hedefleyen Samsung, adil ve şeffaf kurumsal yönetimi uygularken, çalışanlarını eğitmeye ve izleme sistemlerini çalıştırmaya devam ediyor.

  Google News