Sosyal Çalışma Programı

  Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır.

  Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:
  • Doğanın korunması.
  • Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
  • Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
  • Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

  Sosyal Çalışma nerede uygulanır?

  Sosyal Çalışma Programları, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanır.

  Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir?

  Program kapsamında yapılacak işler, programlar yayınlandığında program sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecektir. Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa/programlara başvurulması önem arz etmektedir. Örneğin;

  • “İlköğretim öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmesi” gibi bir işin bulunduğu programa belli bir seviyede İngilizce bilenlerin başvuru yapması beklenmektedir.
  • “Tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması” gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması beklenmektedir. Program sorgulama sayfası linki yakın tarihte İŞKUR sayfasına eklenecek olup belli aralıklarda takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

  Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

  Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

  Sosyal Çalışma Programına kimler katılamaz?

  • Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)
  • 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.
  • Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.
  • Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.
  • Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)
  • Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.
  • 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.
  • 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bağlı olmayan üniversitelerin öğrencileri (K.K.T.C. ve yurtdışındaki üniversiteler)
  Google News