YDS

  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ‘ nın kısaltılmış halidir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca.

  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.

  YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

  4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılır.

  Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasından yapılır.

  İnternet sayfasındaki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve
  gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

  Bu nedenle ilgililer, ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmelidirler.

  Google News