Dünya Çapında Yaklaşık Bir Milyar Çocuk Şiddet Mağduru

Nirengi Derneği tarafından 21 Mayıs 2019 Salı günü İstanbul’da INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Stratejiyi ortaya koyan bir Dünya Sağlık Örgütü (WHO)̈ yayınıdır.

Nirengi Derneği İletişim ve Görünürlük Koordinatörü, İdil Türkmen

“Verilere baktığımızda yalnızca geçtiğimiz yıl, dünya çapında yaklaşık 1 milyar çocuğun fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Ayrıca, dünya genelinde her 4 çocuktan 1’inin fiziksel istismar mağduru ve neredeyse her 5 kız çocuğundan 1’inin hayatı boyunca en az bir kere cinsel istismara maruz kaldığını biliyoruz. Bu verilerin de açıkça ortaya koyduğu üzere, çocuğa karşı şiddetin çapı inanılmaz bir büyüklükte ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Biz Nirengi Derneği olarak kanıt temelli uygulamalara dayanan INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yedi Strateji çalışmasını çok önemli buluyoruz.” dedi.

INSPIRE devletten toplum tabanına, sivil toplumdan özel sektöre kadar çocuk ve gençlere karşı şiddetin önlenmesine ve müdahale edilmesine yönelik kararlılık ortaya koyan herkesin faydalanabileceği, kanıta dayalı bir kaynaktır. INSPIRE çalışması, ülkelerin çocuğa karşı şiddeti önlemek ve müdahale etmek için yapabilecekleri üzerinde yoğunlaşmaktadır Bu çalışma, ülkelerin ve toplulukların çocuğa karşı şiddeti önleme çalışmalarına, mevcut en iyi uygulama kanıtlarından oluşan bir grup strateji ile destek vermektedir. Söz konusu, yedi strateji şu şekildedir: Kanunların uygulanması ve icrası; Normlar ve değerler, Güvenli ortamlar, Ebeveyn ve bakım verenlere destek, Gelir ve ekonomik güçlendirme, Müdahale ve destek hizmetleri, Eğitim ve yaşam becerileri.

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü Zeynep M. Sanduvaç

INSPIRE setinde yedi stratejinin bir arada uygulanması ve birbirini desteklemesi hedeflenmektedir. Stratejilerin en üst düzeyde etkili olabilmesi için çok sektörlü bir plan dahilinde uygulanmaları çok önemlidir. INSPIRE paketinin de ortaya koyduğu üzere, tek bir sektörün bütün müdahale paketini tek başına sağlaması mümkün olmadığından ve tek bir devletin çocuklarına yönelik olarak büyüyen ve ulusal sınırları aşan tehditleri tek başına ortadan kaldırması mümkün olmadığından bu sürecin olmazsa olmazı koordinasyon mekanizmalarıdır. Bu bağlamda, burada sunulan paketin uygulanmasına yönelik çalışmalar hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında iş birliğini ve öğrenmeyi teşvik etmelidir.” dedi.

Türkiye özelinde INSPIRE setinin değerlendirilmesi

INSPIRE: Çocuğa Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesine Yönelik Yedi Strateji setinin ülkemize uyarlanması ve 2019 yılı içerisinde kullanıma hazır olmasına yönelik çalışmaları Türkiye’den Nirengi Derneği üstlenmiştir. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Adliyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Barosu, Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) , Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) , Kızılay ve diğer birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin katılımıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde Nirengi Derneği ev sahipliğinde INSPIRE: Yuvarlak Masa Toplantısı organize edilmiştir. Yuvarlak masa toplantısında çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik mevcut en iyi kanıtlarla ortaya konan yedi stratejinin her biri alt grup çalışmalarıyla derinlemesine incelenmiştir. İleriki günlerde yuvarlak masa toplantısı raporu yayımlanacaktır.

Nirengi Derneği

2015 yılında farklı disiplinlerden, uzun yıllar birlikte çalışma deneyimine sahip bir ekibin bir araya gelmesiyle kurulan Nirengi Derneği, bireylerin, insan onuruna uygun şekilde yaşamlarını sürdürmelerine, iyi olma hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine uluslararası standartlar çerçevesinde katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Hak temelli çalışmalar ortaya koyan Nirengi Derneği çocuk hakları, kadın hakları ve insan hakları konularına odaklanmaktadır.