İzmir’in turistik İlçesi Foça’da, bu yıl ilk kez belgesel film yarışması düzenlendi.

REHA MİDİLLİ KÜLTÜR VE TURİZM ÖDÜLÜ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Foça’nın tarih ve kültür mirasının korunmasına, turizmin gelişmesine, etkili ve
doğru tanıtımına katkıda bulunacak kurmaca olmayan belgesel filmleri teşvik etmek amacı ile düzenlenen bu yarışma foça’nın güzelliklerini ve kültür mirasını tanıtmaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin Reha Midilli Kültür ve Turizm Ödülü Yönetmeliği başvuru şartlarını karşılaması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilecek eserler Türkçe dilinde hazırlanmalıdır. Kişi, kurum ve kuruluşlar başvurabilir. Ortak başvurular da kabul edilecektir.

Yarışma ile ilgili detay bilgiler ilgili internet sitesinden temin edilebilir.  Foça Turizm Fakültesi